Rose Brides

MenuSearch & Browse profiles

Thu

From Kien Giang, Vietnam

33 y.o. woman seeking man 35-45
 • Height: 5'2" / 158 cm
 • Weight: 106 lbs / 48 kg
 • Body type: Slender
 • Hair: Black, Long length
 • Eyes: Black
 • Ethnicity: Asian
 • Zodiac sign: Libra libra


Last update: February 4, 2023
Member since: March 25, 2020

Username: anhthu
Member ID: 930712
Report Abuse

Profile rating

3.2

Your vote


Last update: February 4, 2023
Member since: March 25, 2020

Username: anhthu
Member ID: 930712
Report Abuse

Profile rating

3.2

Your vote

My Photos

About Me


Ngoại hình ưa nhìn, tính cách giản dị, thực tế. Không dễ tin nhưng tin là tin tuyệt đối. Tôi là người phụ nữ độc lập, tự do.
Đang làm việc tại công ty bảo hiểm BẢO VIỆT, nhiệt tình với công việc.
Đã kết hôn nhưng hiện đang độc thân, chưa có con.

About My Match

Cần một người đàn ông thành đạt, đáng tin cậy, hết lòng yêu thương và trân trọng người phụ nữ của mình.
Có thể biết một chút tiếng Việt !

About Myself

 1. Vietnamese (good)
 2. Bachelor's Degree
 3. Financial/Accounting/Insurance/Real Estate
 4. Divorced
 5. I have no kids
 6. Not sure
 7. Non-Smoker
 8. Never

Personality and Interests

 1. Calm, Friendly/Kind, Gentle, Outgoing, Serious/Responsible, Simple, Sociable, Stubborn
 2. Jogging/Running, Swimming/Diving, Yoga/Meditation
 3. Coffee and conversation, Playing sports
 4. Korean, Seafood, Thai
 5. Acoustic, Classical, Country
 6. Comics, Trade Journals

Sign Up for Free or Login to contact this lady!